Moviment expressiu i harmonització


28 set, 15 i 19 oct, 16 i 30 nov, 14 des, de 18 a 20h 

Lloc: Límbic. Pça. Prim, 10, 3r – 2ª – Reus

Facilita Pilar Iranzo

Tel. 646 562 535