Les classes de Moviment, segons Betlem Casanova

Una classe de moviment per mi és com un llenç en blanc. És la possibilitat de crear una obra efímera i, a la vegada, petjades que perduren en la memòria cel·lular. Una obra inspirada pels mateixos participants on esdevenen ser objectes i subjectes de la mateixa. Cocreació. Connexió i apertura amb el cosmos per a possibilitar la inspiració, contacte i aterrada per sentir-nos recolzats a la terra.

L’elecció de les músiques per al moviment, l’elecció dels silencis, l’elecció de les consignes segons les impressions i expressions dels participants són part dels ingredients de l’obra. Cada persona és com una nota de la partitura. Cada persona és un color de la paleta. Art que construïm entre tots i totes. Tots som importants, la individualitat i el tot.

Ritme, quietud. Emoció que es converteix en moviment i en expressió. Sentir. 

Moments per a centrifugar i moments per anar endins. Expansió-contracció.

Respiració.

Moments per habitar els espais interns i moments per a transcendir l’espai.

Contacte… Retirada… Contacte… Descans.

Són classes amb grup on les propostes del moviment amb música i amb silenci serveixen per connectar-nos amb l’hemisferi dret del cervell i així poder soltar les nostres mecanicitats, alliberar les tensions recuperar la fluïdesa natural del nostre cos i expressió i connectar amb la nostra capacitat creativa on cos, cor i ment s’harmonitzen.

S’empren diferents eines: exercicis posturals, respiració, expressió, relaxació, visualitzacions, la plàstica, el silenci i la meditació. 

Es treballa amb el ritme i la intensitat que demana el grup i amb l’atenció i la cura del que emergeix en cadascuna de les persones. La possibilitat d’expressar des de totes les formes facilita la conscienciació i acceptació de cadascuna de les nostres parts i així trobar la part essencial. Cada classe és única.

Comença Moviment Expressiu online o a Deltebre aquest mes de juny. 

cuida del teu cos, el teu cor i el teu ser

También puede gustarte...